mkspng

Historia

Miejski Klub Sportowy „Działdowo” pojawił się na mapie działdowskiego sportu w połowie marca 2018 roku. Od samego początku jego władze postawiły sobie za cel odbudowanie seniorskiej piłki w naszym mieście, a także stworzenie drużyny juniorów. Pierwsze spotkanie założycielskie MKS Działdowo odbyło się 12 marca, a jego inicjatorem był burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński. Wtedy to licznie zebrani sympatycy piłki nożnej powołali klub oraz uchwalili jego regulamin. Tydzień później wybrano zarząd. Na czele zarządu stanął Patryk Piekarski, jego zastępcą został Wojciech Nowakowski, sekretarzem wybrany został Kamil Chrzanowski, skarbnikiem Piotr Bojanowski oraz członkami: Leszek Gołębiewski, Marek Bartnicki i Leszek Sosnówka. Wybrano również komisję rewizyjną. Działa ona w składzie: Grzegorz Kaszubski (przewodniczący), Jacek Piskorowski (sekretarz) i Jacek Kanigowski (członek). Po roku działalności klub ma zarejestrowanych w WMZPN 51 zawodników, którzy reprezentują go w B-klasie seniorów oraz lidze wojewódzkiej juniorów.

Spotkanie założycielskie MKS Działdowo / fot. Radio 7
Zarząd MKS Działdowo