mkspng

Zarząd MKS Działdowo z absolutorium

W piątek, 15 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawcze za rok 2018 Miejskiego Klubu Sportowego „Działdowo”. Podczas spotkania władze klubu podsumowały rok oraz przedstawiły sprawozdanie finansowe. Był również czas na rozmowy o aktualnej sytuacji w klubie.

Spotkanie otworzył prezes Patryk Piekarski, który przywitał wszystkich członków klubu, w tym burmistrza Grzegorza Mrowińskiego i przeszedł do procedowania zaplanowanych punktów zebrania. Najważniejszymi z nich było sprawozdanie z pracy zarządu za rok 2018 oraz sprawozdanie finansowe na 2018 rok.

Sprawozdanie z pracy zarządu przedstawił Patryk Piekarski. W blisko 10-minutowym wystąpieniu prezes podsumował intensywny rok z życia MKS-u, podczas którego 7-osobowy zarząd od podstaw tworzył klub, zrzeszający aktualnie 50 zawodników.

— Pierwsze dni pracy zarządu poświęcone były rejestracji klubu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych w Starostwie Powiatowym w Działdowie, następnie wyrobieniu numerów NIP oraz REGON, a także założeniu konta bankowego. Zarząd spotkał się również z burmistrzem Działdowa Grzegorzem Mrowińskim. Podczas spotkania burmistrz zapewnił, iż przekaże nam odpowiednie środki z budżetu miasta na funkcjonowanie klubu. Tak się też stało. 13 lipca ogłoszony został konkurs na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja turniejów piłkarskich”. Złożyliśmy ofertę i w połowie sierpnia otrzymaliśmy z miasta 40 tys. zł. Na nasze prośby o darowizny pozytywnie zareagowały także spółki miejskie: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o., Działdowska Agencja Rozwoju S.A. oraz Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe”, którym bardzo serdecznie dziękujemy — mówił Patryk Piekarski.

Prezes wspomniał również o problemach, jakie sprawiła rejestracja klubu w Warmińsko Mazurskim Związku Piłki Nożnej.

— Niestety w pierwszym terminie zarząd WMZPN odrzucił wniosek i przesunął jego omawianie na kolejne obrady. Uzasadnienie brzmiało następująco: „W związku z nieuregulowanymi sprawami wycofanego przed dwoma sezonami klubu KS Start Działdowo i istniejącym podejrzeniem, że MKS Działdowo to jego kontynuator Zarząd postanowił odroczyć decyzję w sprawie przyjęcia tego klubu do momentu odbycia przez Prezydium spotkania z władzami klubu z Działdowa.” . Po otrzymaniu tej decyzji, zarząd MKS Działdowo wykonał szereg działań wyjaśniających – telefonicznych oraz pisemnych. W działania włączył się także burmistrz Grzegorz Mrowiński oraz sympatycy klubu, którym bardzo dziękujemy. Zwieńczeniem naszych wspólnych działań było spotkanie z zarządem WMZPN, podczas którego udało się przekonać włodarzy związku do zmiany decyzji. 17 czerwca, czyli półtora miesiąca po złożeniu wniosku, otrzymaliśmy decyzję o przyjęciu nas w poczet WMZPN — opowiadał.

W dalszej części wystąpienia prezes nawiązał do wyboru trenerów juniorów starszych oraz seniorów, a także organizacji pierwszych oficjalnych spotkań MKS-u. Wspomniał również, że piłkarze oraz zarząd nie pobierają żadnych wynagrodzeń.

— Miejski Klub Sportowy „Działdowo” jest stowarzyszeniem non profit, które nie prowadzi działalności gospodarczej. Teren i wszystkie obiekty sportowe są własnością Gminy Miasto Działdowo. Wszystkie dochody klubu pochodzą z dotacji Urzędu Miasta Działdowo, darowizn oraz składek członkowskich. Wszyscy zawodnicy MKS Działdowo grali w drużynie bezpłatnie. Prezes i pozostali członkowie pracowali społecznie i nie pobierali wynagrodzenia, ani jakichkolwiek diet wyjazdowych — mówił Patryk Piekarski.

Na koniec prezes klubu, w imieniu całego zarządu, podziękował wszystkim, którzy włożyli swój wkład w odbudowę seniorskiej piłki w Działdowie.

— Duże podziękowania należą się burmistrzowi Działdowa Grzegorzowi Mrowińskiemu, radnym Rady Miasta Działdowo oraz członkom klubu. Słowa uznania za pomoc należą się także naczelnikowi wydziału edukacji, zdrowia, kultury i sportu Zbigniewowi Czajkowskiemu oraz dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorzowi Kaszubskiemu. Specjalne podziękowania kierujemy przede wszystkim do naszych darczyńców, a w 2018 roku byli to: Novi Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. w Działdowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Działdowie, Warmińsko Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe”, Intermarche, Bricomarche, Novcan oraz Centralzbyt — zakończył Patryk Piekarski.

Następnie głos zabrał skarbnik klubu, Piotr Bojanowski, który przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2018.

— Dochody klubu w ubiegłym roku wyniosły 53 520 zł. W ich skład wchodziły darowizny w wysokości 12 tys. zł, dotacja z miasta w wysokości 40 tys. zł oraz składki członkowskie w wysokości 1520 zł — mówił skarbnik.

Wydatki klubu w roku 2018 wyniosły 46 227, 32zł. Największym obciążeniem dla klubu był zakup sprzętu sportowego, który wyniósł 15097,26 zł, płace trenerów – 10245,14 zł czy transport – 6831,08 zł. Klub zakończył rok z nadwyżką 7292,68 zł.

— Staramy się tak konstruować nasz budżet, aby nie wydawać wszystkich pieniędzy do zera i zostawiać pewną sumę na początek przyszłego roku. Rezerwa ta jest nam szczególnie potrzebna w styczniu oraz lutym, kiedy to nie dysponujemy jeszcze pieniędzmi z dotacji miejskiej, a mamy wydatki związane z chociażby wynagrodzeniem trenerów czy meczami sparingowymi — mówi prezes Patryk Piekarski.

Po przedstawieniu sprawozdań członkowie przeszli do ich zatwierdzenia. Oba zostały poparte jednogłośnie, przez 24 obecnych członków. Głos zabrał również przewodniczący Komisji Rewizyjnej klubu, który przedstawił sprawozdanie z kontroli zarządu za rok 2018. Grzegorz Kaszubski pochwalił zarząd za dobrze wykonaną pracę oraz zawnioskował o udzielenie absolutorium. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie.

Dalsza część spotkania polegała na dyskusji na temat funkcjonowania klubu. Na koniec zarząd wręczył burmistrzowi Grzegorzowi Mrowińskiemu koszulkę klubu, wraz z podziękowaniami za wkład w działanie MKS Działdowo.

Fot. Karol Wrombel / dzialdowo.pl

Wyraź swoje zdanie