mkspng

Klub

Zapraszamy na walne zebranie

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Działdowo” zaprasza wszystkich Członków Klubu na walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018, które odbędzie się w piątek, 15 marca 2019...